Życie wspólnoty

Życie Wspólnoty Małżeństw Niesakramentalnych w Bydgoszczy to:
- Msza święta z homilią - każda 1. niedziela miesiąca,
- spotkania formacyjne z adoracją Najświętszego Sakramentu i rozważaniem tekstów
  Ewangelii - każda 3. środa miesiąca,
- wyjazdowe dni skupienia - 2-3 razy w roku,
- rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych,
- własna Droga Krzyżowa w WielkiPiątek,
- spotkania opłatkowe,
- wyjazdy integracyjne.

 Czytania

Na naszych mszach czytania z Pisma św. powierza się członkom wspólnoty.

Homilia

 Ojciec Mieczysław w homilii o dorastaniu do Miłości.

wsluchani

Chłoniemy słowa nadziei.

Eucharystia
Komunia duchowa - błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.