Nasi Niesakramentalni w swoich wakacyjnych wędrówkach po Polsce i świecie nawiedzają także sanktuaria. Otrzymujemy od nich wakacyjne pozdrowienia.

2008r.

Lagiewiki

 Świątynia Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wielu z nas było już tutaj podczas dwóch wypraw do Raju (Słowackiego)

Marija Bistrica

Marija Bistrica k. Zagrzebia (Chorwacja).  W 1921 papież ukoronował słynącą od XV w. cudami figurę Matki Boskiej. Od tego też czasu czci się tutaj Matkę Bożą Królową Chorwatów.

2009r.Medjugorie

MEDJUGORIE - Bośnia i Hercegovina. Objawienia rozpoczęły się 24 czerwca 1981 r. na zboczu góry Crnica, w miejscu nazwanym później Podbrdo. Według "widzących" trwają do dzisiaj.
Tradycją stał się Różaniec odmawiany na Podbrdo oraz Droga Krzyżowa na górze Kriżevac.

Dotychczas Stolica Apostolska za miarodajne uznaje stanowisko episkopatu byłej Jugosławii z 1991 r., w myśl którego nie można potwierdzić nadprzyrodzonego charakteru zjawisk zachodzących w Medjugorie. Mimo to, przybywający tam wierni powinni być otoczeni opieką duszpasterską. Do tamtejszego sanktuarium nie można organizować pielgrzymek oficjalnych do chwili, kiedy nie zostanie ono uznane za miejsce autentycznych objawień.

2013r.

 JEROZOLIMA. Bazylika Grobu Pańskiego.
Wiele miejsc w Ziemi Świętej to sanktuaria. To jest dla nas - chrześcijan - największe...