1. Strona Wspólnoty małżeństw niesakramentalnych - u księży Pallotynów w Warszawie


2.
Pustelnia Złotego Lasu (woj. świętokrzyskie) - m.in. rekolekcje dla niesakramentalnych

3. Strona duszpasterstwa MN  w Zabrzu.

4. Strona duszpasterstwa MN w Bielsku - Białej.

5. Strona Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w Krakowie

6. Strona Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej

7. Strona internetowa Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego deon.pl 

8. Dom Rekolekcyjny oo. Jezuitów w SUCHEJ na Pomorzu 

9. Spotkania małżeńskie - m.in. rekolekcje dla par niesakramentalnych.