Małżeństwa niesakramentalne

Małżeństwo niesakramentalne - to związek ludzi ochrzczonych, którzy nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary katolickiej, chociażby tego bardzo chcieli.  Przeszkodą dla nich jest to, że wzięli ślub w Kościele, cywilnie rozwiedli się i ponownie zawarli związek cywilny.
Tęsknią za spowiedzią i Komunią św. Czasem też oskarżają Kościół, że jest dla nich zbyt surowy - niepomni, że nierozerwalność małżeństwa ustanowił Chrystus.

Nasza grupa Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych zawiązała się w marcu 2002 roku jako materialny owoc  wielkopostnych rekolekcji Dla małżeństw i osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które odbyły się w kościele oo. jezuitów.
Działamy przy Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 7.

Założycielem i duchowym opiekunem grupy jest o. Mieczysław Łusiak SJ.
Istnieje możliwość kontaktu z ojcem Mieczysławem za pomocą Skype'a.
Należy wcześniej telefonicznie umówić termin rozmowy (tel. 609458608).

***********************************************************************
Msza święta dla małżeństw niesakramentalnych i ich rodzin:
                        pierwsza niedziela miesiąca, godz 17.00, w kaplicy Matki Bożej                           
Spotkania grupy:
                        trzecia środa miesiąca, godz. 19.00 w salce "pod zakrystią".
Najbliższe spotkanie:
                        17 lutego 2016r.
                                                                 
                                                                           ZAPRASZAMY!

**********************************************************************
AKTUALNOŚCI

* IMIENINY OJCA MIECZYSŁAWA. Jak co roku, w pierwszą niedzielę stycznia po mszy świętej
dla małżeństw niesakramentalnych, była okazja do podziękowań i życzeń dla o. Mieczysława.
DOBRZE, ŻE JESTEŚ OJCZE MIETKU!

* SPOTKANIE OPŁATKOWE w Suchej w dn.19-20 XII 2015r. wypełnione było radością, poczuciem głębokiej więzi i pragnieniem szczęścia dla całego świata...Zobacz zdjęcia ze spotkania

* Synod zakończył obrady.  Aprobatę dwóch trzecich zdobył także(...) budzący największe kontrowersje punkt 85, określany jako dotyczący kwestii dostępu rozwodników w nowych związkach do komunii. Czytaj: Większe zrozumienie dla rozwodników a także:
Ojcowie przyjęli dokument końcowy synodu
 a tutaj: Kontrowersyjne punkty dotyczące małżeństw niesakramentalnych

* Kościół ma prawo zmieniać dyscyplinę odnośnie do sakramentów i przez wieki korzystał z tego prawa. Ewentualna zmiana obecnej regulacji wobec rozwiedzionych żyjących w powtórnych związkach również nie byłaby nadużyciem ani bezprawiem.
Takie myśli można odnaleźć w wywiadzie udzielonym przez o. Giovanniego Cavalcoli, dominikanina, filozofa i teologa dogmatycznego pracującego w Bolonii, członka Papieskiej Akademii Teologicznej. Czytaj więcej w artykule na DEONIE.

* II synod biskupów poświęcony rodzinie rozpoczął się 4 października 2015 roku w Watykanie. Problematyka małżeństw niesakramentalnych jest jednym z gorących tematów synodu.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco owoców synodu za pośrednictwem strony deon.pl.

* W niedzielę, 4 października br. odprawiona została msza św. inaugurująca 14. rok działalności naszego duszpasterstwa. W homilii o. Mieczysław mówił na temat: Nowe spojrzenie Kościoła na małżeństwa niesakramentalne. Posłuchaj kazania.


* 2 - 4 października br. spotkaliśmy się na kolejnych dniach skupienia dla małżonków niesakramentalnych w Suchej.
Było rewelacyjnie! Zobacz zdjęcia

* "Wobec rozwiedzionych trzeba postawy Dobrego Pasterza(...)
- Niech każdy wypełnia swoją rolę podejmując postawę Dobrego Pasterza, który zna każdą ze swych owiec i żadnej nie wyklucza ze swej nieskończonej miłości!"
- słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka podczas audiencji ogólnej w dniu 5.08 br.  Przeczytaj całość katechezy.

* "Zwolennicy Komunii dla rozwiedzionych żyjących w nowych związkach dostrzegają oczywiście zgrzyt, jakim byłoby przystępowanie do Komunii rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, ale go minimalizują. Ich rozumowanie jest w tym aspekcie następujące. Nie ma mowy o naruszeniu nierozerwalności małżeństwa. Nie ma mowy o zawarciu drugiego małżeństwa, skoro pierwsze trwa. Ale z tego nie wynika, że Komunia dla rozwiedzionych jest niemożliwa. Po pierwsze, Kościół może decydować, kogo dopuścić do Komunii, a kogo nie. Po drugie, osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach nie muszą z definicji znajdować się w stanie grzechu ciężkiego. I po trzecie, nawet jeśli istnieje obiektywna i trwała sprzeczność między sytuacją wiernego, a sakramentem jako znakiem wierności Boga wobec Kościoła, to przecież sakramenty nie tylko oznaczają…, ale także pomagają grzesznikom w drodze".
    Jest to fragment referatu wygłoszonego przez ks. prof. Dariusza Kowalczyka SJ podczas
368. zebrania plenarnego KEP w marcu 2015 roku.
Właśnie uzyskaliśmy od ks. Dariusza Kowalczyka, dziekana Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, zgodę na opublikowanie na naszej stronie treści całego wystąpienia. Przeczytaj całość.Następna strona: Życie wspólnoty