Małżeństwa niesakramentalne

Małżeństwo niesakramentalne - to związek ludzi ochrzczonych, którzy nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary katolickiej, chociażby tego bardzo chcieli.  Przeszkodą dla nich jest to, że wzięli ślub w Kościele, cywilnie rozwiedli się i ponownie zawarli związek cywilny.
Tęsknią za spowiedzią i Komunią św. Czasem też oskarżają Kościół, że jest dla nich zbyt surowy - niepomni, że nierozerwalność małżeństwa ustanowił Chrystus.

Nasza grupa Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych zawiązała się w marcu 2002 roku jako materialny owoc  wielkopostnych rekolekcji Dla małżeństw i osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które odbyły się w kościele oo. jezuitów.
Działamy przy Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 7.

Założycielem i duchowym opiekunem grupy jest o. Mieczysław Łusiak SJ (tel. 609458608).
Istnieje możliwość kontaktu z ojcem Mieczysławem za pomocą Skype'a. Należy wcześniej mailowo umówić termin rozmowy (zakładka KONTAKT).

***********************************************************************
Msza święta dla małżeństw niesakramentalnych i ich rodzin:
                        pierwsza niedziela miesiąca, godz 17.00, w kaplicy Matki Bożej                           
Spotkania grupy: trzecia środa miesiąca, godz. 19.00,
                              w salce "pod zakrystią".
Najbliższe spotkanie:
                              20 maja 2015r.
                                                                      
                                                                           ZAPRASZAMY!

**********************************************************************
AKTUALNOŚCI

* SPOTKANIE DUSZPASTERZY OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH, pierwsze w polskim Kościele, odbyło się 17.04.br w Warszawie. Patronował mu abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP. Udział w dyskusji wziął bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady
ds. Rodziny KEP.
Spotkanie miało na celu pomoc w wypracowaniu stanowiska polskich biskupów przed
XIV Zwyczajnym Synodem Biskupów na temat rodziny.
Duszpasterze małżeństw niesakramentalnych z ok. 30 (na 44) diecezji podkreślali konieczność ściślejszej współpracy na poziomie ogólnopolskim, wskazywali na potrzebę stworzenia stałej struktury przy Sekretariacie Episkopatu Polski, odpowiedzialnej za wspieranie tej grupy duszpasterzy.
Pojawiały się także głosy oczekujące przygotowania listu polskich biskupów na temat opieki duszpasterskiej dla par nie mogących żyć w małżeństwie sakramentalnym.
   Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie strony www.niesakramentalni.pl dla uzyskiwania i wymiany informacji na temat sytuacji małżeństw niesakramentalnych w Kościele polskim.

* DROGA KRZYŻOWA - Wielki Piątek o godz.21.00.
Rozważania przygotowali i prowadzili małżonkowie niesakramentalni z naszego Duszpasterstwa.

* REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla małżeństw niesakramentalnych Diecezji Bydgoskiej odbyły się w dniach 30.03 - 1.04.br. pod hasłem "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13). Wygłosił je ojciec Paweł Adamarek, jezuita.


Odsłuchaj homilie. Dzień1. Dzień2. Dzień3.    Zobacz zdjęcia.


 


 

 


  Następna strona: Życie wspólnoty